Home < Vaste activiteiten < Kerkdienst Baptisten gemeente

Activiteiten, cursussen, ruimtes huren, en meer

Vaste activiteiten

>

Kerkdienst Baptisten gemeente

event
Kerkdienst Baptisten gemeente

Tijdstip:

10:00 - 11:00

Docent:

Baptisten gemeente

E-mailadres:

info@baptisten-assen.nl

Telefoonnummer:

0592 – 341 210

Door:

Baptisten Gemeente Assen

Zondag

Wij houden elke zondagmorgen om 10 uur een dienst in wijkcentrum ‘De Componist’

- Iedereen is van harte welkom bij onze samenkomsten
- Het zijn eenvoudige diensten met verschillende sprekers
- We zingen ‘vanaf de beamer’; dus geen liedbundel nodig
- De toegang is vrij; er wordt wel gecollecteerd
- Maandelijks open Avondmaal; iedere christen kan deelnemen
- Desgewenst is er zondagsschool en/of crèche voor de kinderen
- Er zijn taxi-diensten voor mensen, die zelf niet meer mobiel zijn

Na afloop van elke dienst is er koffie en thee en gelegenheid voor ontmoeting en gesprekken.

Vraag onze informatiefolder of kijk op de website: www.baptisten-assen.nl

Als u vragen of reacties heeft over onze gemeente of graag een gesprek wilt, neem dan gerust contact op. U kunt ons telefonisch bereiken: Aernout de Jong (06 – 2268 7006), Anke Gorter (0592 - 341210) of Bert Middelkamp (0592 - 356195). U kunt ook een E-mail sturen aan info@baptisten-assen.nl

Giften en bijdragen voor onze gemeente zijn welkom. U kunt een gift overmaken op rek.nr. NL 87 INGB 000 096 7581 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. Dit is fiscaal aftrekbaar; de gemeente is ANBI-geregistreerd via de Unie van Baptisten gemeenten.

Gerealiseerd door MEN Technology & Media

E beheer@wijkcentrumdecomponist.nl | T 0592-408050