Home < Nieuws < Geld voor versterken welzijn en zorg Asser buurthuis De Componist

Activiteiten, cursussen, ruimtes huren, en meer

Nieuws

>

Geld voor versterken welzijn en zorg Asser buurthuis De Componist

access_time
Geld voor versterken welzijn en zorg Asser buurthuis De Componist

23 oktober 2019

Assen - Het college van B en W trekt 20.000 euro uit voor buurthuis De Componist in de Asser wijk Noorderpark, om zo met name het onderdelen ‘wijkwelzijn’ en ‘zorg’ te verstevigen. Dat geld dekt de kosten van een procesbegeleider die, zo schrijft het college, met de partijen in het wijkgebouw toewerkt naar een visie en een plan van aanpak voor de periode oktober 2019 – juli 2020. Sinds 2013 hebben de vrijwillige wijkbesturen van de Asser wijkgebouwen de opdracht om meer eigen inkomsten te genereren ten behoeve van de exploitatie. In 2017 heeft het Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed naar aanleiding van onderzoek naar de wijkgebouwen in Assen aanbevolen niet verder te bezuinigingen, maar op het huidige niveau te stabiliseren. B en W: ‘Het bestuur van de Componist heeft geconstateerd dat de huidige situatie en het model niet voldoet. Met name het onderdeel wijkwelzijn en zorg kan verstevigd worden. Bezoekers voor deze onderdelen nemen af en er zijn steeds minder vrijwilligers.’ Het bestuur, besluit het college, zoekt nu een nieuwe koers en vraagt de gemeente om ondersteuning in haar zoektocht voor het bouwen van een nieuw plan voor het wijkgebouw, dat voor de lange termijn gericht is op de behoefte van de wijk. Bron: Assercourant: https://assercourant.nl/artikel/1055565/geld-voor-versterken-welzijn-en-zorg-asser-buurthuis-de-componist.html

Ga terug

Gerealiseerd door MEN Technology & Media

E beheer@wijkcentrumdecomponist.nl | T 0592-408050