Home < Nieuws < Vacture penningmeester

Events, cursussen, ruimtes huren, en meer

Nieuws

>

Vacture penningmeester

access_time
Vacture penningmeester

3 april 2019

Het bestuur van de stichting B&E-wijkcentrum “De Componist” in Assen heeft een vacature voor een penningmeester. De penningmeester vormt samen met de voorzitter, secretaris het dagelijks bestuur van de Stichting.

Daarbij horen de volgende activiteiten en verantwoordelijkheden:
• Zorgdragen voor het jaarrekeningtraject:
o Het (laten) opstellen van de jaarrekeningen
o Aanspreekpunt zijn voor de externe accountant
• Jaarlijks opstellen van de begroting
• Bewaken van de begroting en het opstellen van kwartaalrapportages voor het bestuur
• Binnen het bestuur adviseren over de financiële aspecten en / of investeringsvoorstellen
• Eindverantwoordelijk voor de factuuradministratie en het betalingsverkeer welke wordt uitgevoerd door een beroepskracht
• Verantwoordelijk voor fiscale aspecten
• Toezicht houden op en eventueel het tijdig aanvragen van en stroomlijnen van de subsidies
• Het (tijdig) coördineren van subsidie verantwoordingsverplichtingen en het afleggen van verantwoording aan de subsidieverstrekkende gemeenten
• Aanwezig bij de zes wekelijkse bestuursvergadering op dinsdagavond.

Wij vragen:
• Minimaal HBO werk- en denkniveau op financieel – economisch vlak
• Gemiddeld 2 uur per week tijd voor de vrijwilligersfunctie (indicatief en zelf in te delen)
• Affiniteit met sociaal-maatschappelijk cultureel werk
• Ervaring met verenigingen, subsidieaanvragen en / of jaarrekeningtrajecten
• Bij voorkeur woonachtig in Assen

Benodigde competenties:
• Communicatieve en sociale vaardigheden
• Zelfstandigheid
• Proactieve houding
• Samenwerken
• Stressbestendigheid
• Sterk verantwoordelijkheidsgevoel

Wij bieden:
• Grote mate van zelfstandigheid
• Uitdagende werkomgeving met een betrokken team van vrijwilligers, leden en professionals
• Breed netwerk binnen partnerorganisaties / -instellingen
• Waardering vanuit de vereniging voor je inzet

Wijkcentrum “ De Componist”
Wijkcentrum de Componist is een plek waar regelmatig sociaal culturele activiteiten worden georganiseerd. Veel organisaties uit de wijk gebruiken het wijkcentrum als thuishaven. In het wijkcentrum worden wekelijks legio activiteiten en cursussen gegeven. Tevens biedt het wijkcentrum de mogelijkheden tot het huren van ruimtes.
Het bestuur
Het bestuur is een bestuur op afstand die toeziet op het beheer en exploitatie van het wijkgebouw en de activiteiten.

De belangrijkste inkomstenbronnen zijn subsidies van de gemeente etc. en baromzet. De subsidies betreffen gespecialiseerd maatschappelijk werk en enkele jaarlijks terugkerende evenementen
Boekhouding
De boekhouding wordt uitgevoerd en beheert door een beroepskracht in het wijkcentrum. De penningmeester ontvangt facturen en / of declaraties ter goedkeuring en betaalbaarstelling.
Rapportage

De penningmeester is verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van de begroting, alsmede het jaarrekeningtraject. Het opstellen van de jaarrekening wordt uitgevoerd in samenwerking met de beroepskracht en / of externe accountant. Periodiek dient de penningmeester de begroting te bewaken en de realisatie inzichtelijk te hebben.
Voorts dient de penningmeester de subsidie verantwoordingsverplichtingen inzichtelijk te hebben en zorg te dragen voor de coördinatie inzake het (tijdig) verantwoorden.
Heb je belangstelling voor de vacature, stuur dan je CV en motivatiebrief vóór 1 mei 2019 naar Jan Hofman, algemeen bestuurslid via janhhofman@home.nl .
Je kunt Jan ook mailen voor meer informatie.

Ga terug

Gerealiseerd door MEN Technology & Media

E beheer@wijkcentrumdecomponist.nl | T 0592-408050