Home < Nieuws < Masoek Sadja

Activiteiten, cursussen, ruimtes huren, en meer

Nieuws

>

Masoek Sadja

access_time
Masoek Sadja

24 november 2018

Stichting Pelita heeft al 70 jaar ervaring in het begeleiden en ondersteunen van de Indische en Molukse groep. Dit betreft vooral de begeleiding en ondersteuning bij de aanvragen in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen van de eerste generatie: WUV, WUBO en de AOR. En natuurlijk het Maatschappelijk Werk via Pelita. Verder geeft Pelita een eigen blad uit, Pelita Nieuws, en is er de veel bezochte website www.pelita.nl.
Onder de activiteiten vallen de gezellige Masoek Sadja’s (Maleis voor 'loop maar binnen!')voor de ouderen van de eerste generatie, waarbij uiteraard ook de tweede en derde generatie van harte welkom zijn. Op deze inloopbijeenkomsten delen mensen hun gemeenschappelijke ervaringen en Indische en/of Molukse cultuur met elkaar, met gezelligheid, muziek, dans en Indisch eten. Tijdens de Masoek Sadja proberen de mensen ook de sfeer terug te vinden van het Indië van toen, van “Tempo Doeloe.” De eerstvolgende Masoek Sadja wordt gehouden op 24 maart. Verder worden er op 2 juni, 29 september en 24 november Masoek Sadja’s in Assen gehouden.
‘Indisch’ moet ruim worden opgevat: alle mensen met een Indische of Molukse achtergrond, zij die er geboren zijn en/of gewoond hebben en zij die zich verwant voelen met de Indische cultuur; iedereen is welkom op de Masoek Sadja!

Het programma op de Masoek Sadja is behalve recreatief ook informatief.
Op de Masoek Sadja’s wordt u behalve over de wettelijke regelingen voor oorlogsgetroffenen ook op de hoogte gehouden van nieuwe projecten op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor Indische en Molukse ouderen waar Pelita bij betrokken is.
Er is ook altijd een inloopspreekuur van Pelita; hier kunt u bij Theo Boiten (06 - 1352 1353) voor al uw vragen terecht.

Inlichtingen:
Coördinator: Peter Richelle
Mobiel: 06 – 23 88 47 06 (Ed van Calck)
E-mail: MasoekSadjaAssen@kpnmail.nl

De eerstvolgende Masoek Sadja zal op 2 juni aanstaande plaatsvinden waarbij het programma er als volgt uitziet.
• Dhr. Van Stralendorff van Plan Nederland. Met presentaties over Plan Nederland en Plan Nederland projecten in Indonesië
• De Indische Quizz (weet u het nog) met leuke prijzen
• Wadjit en cendol van Naomi
• Catering: Von Oerthel
• Band: GingeR
• Pidjit: Lien
• Mogelijkheid voor dansen (Vrij, Line en Potjo potjo)

aanvang 13.00 uur – 17.00 uur

Ga terug

Gerealiseerd door MEN Technology & Media

E beheer@wijkcentrumdecomponist.nl | T 0592-408050